ZAKRES PRAC

 

 

Sprzątanie terenu - zrąbkowanie gałęzi, frezowanie, karczowanie pni, utylizacja powstałych odpadów

Nasadzenia zastępcze - drzewa, krzewy

Pielęgnacja zieleni niskiej - cięcie, formowanie żywopłotów, koszenie, zakładanie trawników, opryski drzew i krzewów celem zabezpieczenia przed chorobami i szkodnikami

Przygotowanie dokumentacji - inwentaryzacja zieleni, ekspertyzy dendrologiczne, opinie ornitologiczne

PIELĘGNACJA

 

  • cięcia sanitarne i pielęgnacyjne​​​​​
  • redukcje koron i cięcia techniczne
  • wiązania wzmacniające i zabezpieczające koronę drzewa

WYCINKA

 

  • wycinka drzew z użyciem podnośników koszowych 18-43 m 
  • wycinka drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych
  • usuwanie wiatrołomów